Старовавилонско царство

14-10-2017 Hits:1194 Месопотамия

  Публикувано по: П. Барсело, М. Тачева, П. Делев, История на древните общества, С., 1992   През XX и XIX в. пр.н.е. Месопотамия оставала в плен на политическата разпокъсаност и стопанския упадък. Възприемайки...

Read more

Утрехтски мир от 11 април 1713 г. между …

09-05-2017 Hits:688 Дипломация

  Публикува се по: Международни актове и договори (1648 - 1918), съст. доц. Слава Стефанова

Read more

Пела, столицата на Македония при Антигон…

05-03-2017 Hits:968 Македония/Елинизъм

  Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976

Read more

Атинската държава в най-ранния период

08-09-2016 Hits:1162 Древна Гърция

  Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. II, 1976

Read more

Манифест към българския народ от правите…

18-02-2018 Hits:291 Трета българска държава

 Печата се по: Държавен вестник, бр. 38 от 19 май 1934 г., притурка Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Read more

Декларация на ЦК на ВМРО от април 1924 г…

17-02-2018 Hits:142 Трета българска държава

  Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Read more

Из законите на Хетското царство

17-08-2016 Hits:1082 Хетско царство

  Хетските закони са сe запазили до наши дни и няколко копия, които по време са от т. нар. новохетски период. Преводът на избраните места от тези закони е направен по...

Read more

Послание на император Михаил II до импер…

15-06-2018 Hits:111 Кореспонденция

  Публикува се по: ЛИБИ, т. II, 1960 г. Увод, превод и бележки: Мих. Войнов

Read more

Константин Багренородни

08-12-2016 Hits:3157 Администрация

  Публикувано по ГИБИ, т. V, С., 1964 г. Увод, превод и бележки: Г. Цанкова-Петкова и П. Тивчев   Константин Багренородни (Κωνσταντίνος ό Πορψυρογέννητος), син на император Лъв VI, се родил в 905 г...

Read more

Този бог на име Юлий Цезар

10-10-2016 Hits:1168 Рим

  Из "Атентати, които трябваше да променят света", Вацлав Боровичка   Рим е република, претендираща, че е демократична. За кратко време се превръща във велика сила, която обхваща голяма част от света. През...

Read more

Михаил Псел. Из „Хронография“

14-03-2018 Hits:111 Византийско владичество

  Публикува се по: В. Тъпкова-Заимова, Р. Пенджекова, Византия през погледа на съвременниците ѝ, П., 2002

Read more

Наредба-закон за разтуряне на партийно-п…

18-02-2018 Hits:106 Трета българска държава

Печата се по: Сборник на действуващите съдебни закони в царството (1878 - 1942 г.), ч. II, С, 1942, с. 537. Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители:...

Read more

Османската кухня

05-12-2017 Hits:860 Османска империя

  Илбер Ортайлъ   Из "Преоткриване на Османската империя", П., 2007, ИК "Жанет 45" Превод от турски:  Хюсеин Мевсим   Как сме се хранили в миналите епохи? Какво представлява така наречената османско-турска кухня? Да, османско-турската кухня...

Read more

Траян

26-11-2017 Hits:656 Рим

  Е. В. Фьодорова Императорите на Рим. Величие и упадък, С., 1997 Превод: Юлиян Божков   Тацит, съвременник на Домициан, Нерва и Траян, казва за своето поколение: „Ние дадохме един наистина велик пример за търпение; и...

Read more

Българи и остготи в края на V и началото…

08-07-2017 Hits:969 От древността до 681 г.

От Енодий — „Похвално слово за крал Теодорих“ Магнус Феликс Енодий (473 — 521 г.) е роден във Франция. Заемал е редица църковни длъжности. Бил близък и на остготския крал Теодорих...

Read more

posledni puplikacii

Eginhard crivant
Юни 18, 2018
in Първа българска държава
Публикува се по: ЛИБИ, т. II, 1960 г. Увод, превод и бележки: Стр. Лишев
Einhard
Юни 16, 2018
in Европа
Публикува се по: ЛИБИ, т. II, 1960 г. Увод, превод и бележки: Стр. Лишев
640px ThomasTheRebelAndMourtagon
Юни 15, 2018
in Кореспонденция
Публикува се по: ЛИБИ, т. II, 1960 г. Увод, превод и бележки: Мих. Войнов
Papa Leone III
Юни 14, 2018
in Европа
Публикува се по: ЛИБИ, т. II, 1960 г. Увод, превод и бележки: Ал. Милев
Default Image
Юни 13, 2018
in Първа българска държава
Публикува се по: ЛИБИ, т. II, 1960 г. Увод, превод и бележки: Стр. Лишев