Цар Калоян

23-07-2016 Hits:6744 Втора българска държава

  Любомир Грозданов   Между Византия и Апостолическия престол   През 1197 г., след като от съзаклятническа ръка пада убит и Петър II,  на българския престол се възкачва третият от братята Асеновци — Калоян. Йоан...

Read more

Априлското въстание 1876 г.

20-04-2017 Hits:574 Възраждане

  След неуспелия опит за въстание през есента на 1875 година повечето от революционните дейци, както и по-активните участници на революционната организация трябваше да напуснат страната и да забягнат в Румъния...

Read more

Борба за освобождение от византийско иго…

13-07-2016 Hits:464 Втора българска държава

  Петър Мутафчиев     Европейският Югоизток в края на XII в.   Бързият упадък на Византия, който започнал при близките наследници на Василия II, бива спрян половин век по-късно от Алексия I Комнин, основател на...

Read more

България и Византия в края на VII - VIII…

03-08-2016 Hits:676 Първа българска държава

Из „Хроника" на Теофан Изповедник   Превод на В. Бешевлиев и Г. Цанкова в ГИБИ, III, с. 265 — 277 и 285, от Throphanes, с. 365 — 468 и 497.  

Read more

Ернан Кортес де Монрой и Писаро (1485 - …

12-12-2016 Hits:838 Имперска Испания

  Александър Динев Кортес е роден в  Меделин, което се намира в днешна Екстремадура – северна Испания, през 1485 година, като точната дата на рождението му е неизвестна. Негов баща е Мартин...

Read more

Из „История на римските императори“

16-03-2017 Hits:777 Древен Рим

  Публикувано по: ЛИБИ, т. I, С., 1958 Увод, превод и бележки: М. Войнов

Read more

Надписи на Тиглатпаласар I, цар на Асири…

11-12-2016 Hits:571 Асирия

  Осемстенната глинена призма с надписите на Тиглатпаласар I (1115 -1076 г. пр. Хр.) е намерена на хълма Калах-Шергат (Ашшур) в средата на ХIХ в. Царският летопис е разчетен през септември...

Read more

Образ на българин от XV в. във Флоренция

21-01-2017 Hits:1580 Византия

  Иван Дуйчев   Завладяването на българските земи от турците през втората половина на XIV в. сложило край на съществуването на независимата средновековна българска държава, обаче не означавало пълен прелом в развоя на...

Read more

Възникване на воеводствата Влашко и Молд…

21-01-2017 Hits:1375 Балканите

  Христо Матанов   През целия XIII в. обстановката в Карпатско-Дунавския регион оставала динамична и сложна. Развитието му зависело от сложно преплитане на политически фактори и от непредсказуемостта на номадския свят, който продължавал...

Read more

Хърватското общество в средата на XIX в.

19-12-2016 Hits:440 Балканите

  Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в. Печата се по Н. Desprez. Les peuples de l' Autriche et de la Turquie. Paris 1850...

Read more

Фабриката на Добри Желязков

16-02-2017 Hits:403 Османско владичество

  Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в. Сурет (платежно нареждане) на министъра на финансите за отпускане на кредит. 27. IV. 1837 г. Печата се...

Read more

Гърция и Атина под спартанско господство…

15-03-2017 Hits:584 Древна Гърция

  Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976

Read more

Севастократорица Десислава

01-11-2016 Hits:597 Втора българска държава

  Иван Лазаров   Из "Кой кой е в средновековна България" Йордан Андреев, Иван Лазаров, Пламен Павлов

Read more

Наум Охридски

09-11-2016 Hits:253 Първа българска държава

  Иван Лазаров   Из "Кой кой е в средновековна България" Йордан Андреев, Иван Лазаров, Пламен Павлов   Наум (Наум Охридски) — един от най-близките ученици на слав. първоучители Кирил и Методий. Ист. традиция му отрежда...

Read more

Патриарх Евтимий Търновски

05-04-2017 Hits:332 Втора българска държава

  Иван Дуйчев   През XIV столетие в България настъпва втори период на разцвет на книжнината и изкуството, изобщо на културата. Привидно това е в пълен разрез с тежката вътрешна и външна криза...

Read more

posledni puplikacii

Orlai perenyine
Юли 20, 2017
in Средна и Източна Европа
Публикува се по: Матиаш Унгер/Ото Саболч, История на Унгария, С., 1968 Превод: Марта Бур…
Boris I de Bulgaria
Юли 18, 2017
in Първа българска държава
Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. I, 1978
Crown of Saint Stephen.svg
Юли 13, 2017
in Средна Европа
Публикува се по: Матиаш Унгер/Ото Саболч, История на Унгария, С., 1968 Превод: Марта Бур
Old Geat Bulgaria bg.svg
Юли 13, 2017
in От древността до 681 г.
Публикувано по: Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976
Alboins Italy it
Юли 13, 2017
in От древността до 681 г.
Публикувано по: Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976